Tranh chibi của giới trẻ Việt Nam (P4)

Ngày đăng : 25/05/2013

Những bức tranh chibi trong loạt bài về những bức tranh chibi do các bạn trẻ tại Việt Nam thể hiện. Giờ đây là phần thứ tư của bộ tranh - ảnh.
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.
tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 1

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 2

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 3

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 4

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 5

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 6

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 7

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 8

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 9

tranh-chibi-cua-gioi-tre-viet-nam-p4 10